U bent hier:

Willem Ravensberg Award

Willem Ravensberg Award

Een award voor buitengewone verdiensten

Artemis eert periodiek een persoon binnen de Nederlandse agrarische sector als een uiting van dankbaarheid en erkenning. Het wordt uitgereikt ter waardering voor de actieve betrokkenheid van  bij het verwezenlijken van de doelstellingen van Artemis, met een specifieke focus op de bevordering van biologische gewasbescherming en weerbare teeltsystemen. De toekenning van deze award symboliseert niet alleen erkenning voor recente inspanningen, maar vormt tevens waardering voor het algehele levenswerk van de betreffende persoon in deze belangrijke vakgebieden.

Vakjury

Een deskundige jury nomineert geschikte kandidaten aan de hand van vastgestelde selectiecriteria. Een kandidaat wordt als geschikt beschouwd indien hij/zij aan alle hoofdcriteria voldoet en ten minste één secundair criterium vervult.

Aan deze 4 hoofd criteria moet de kandiaat voldoen:

  1. De kandidaat is actief binnen, of heeft sterke connecties met de Nederlandse Agribusiness.
  2. Hij/zij is een vooraanstaand figuur ('boegbeeld') binnen de sector of vertegenwoordigt een organisatie op een kenmerkende wijze.
  3. De invloed van deze persoon op de vooruitgang van biologische gewasbescherming en weerbare teelten is significant.
  4. Wat deze kandidaat onderscheidt, is een intrinsieke motivatie waarbij de betrokkenheid verder gaat dan enkel de professionele verantwoordelijkheden, en biologische gewasbescherming als het ware in het hart draagt.

Aanvullend moet de kandidaat aan minimaal één van deze secundaire criteria voldoen:

  1. De kandidaat heeft een actieve rol vervuld binnen vertegenwoordigende organen, zoals sector- en belangenverenigingen.
  2. Hij/zij heeft opvallende doorbraken gerealiseerd in productontwikkelingen, waaronder innovaties zoals de inzet van hommels en de grootschalige toepassing van roofmijten.
  3. Daarnaast heeft de kandidaat waardevolle bijdragen geleverd aan het vakgebied door het schrijven van relevante publicaties in de vakliteratuur

winnaars