U bent hier:

Onze doelen

Gezamenlijk met onze leden werkt Artemis aan deze doelen

#1: Kennis- & informatiebron voor nieuwe productontwikkeling en toepassingsmogelijkheden in weerbare teeltsystemen met perspectief voor telers

Artemis streeft ernaar een leidende initiatiefnemer en kennisbron te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingsmogelijkheden in veerkrachtige teeltsystemen, gebaseerd op biologische principes. Door het delen van kennis bieden we onze leden en telers perspectief en ondersteuning bij het implementeren van biologische oplossingen.

#2: Inzet tot verruiming van wet- en regelgeving voor snellere beschikbaarheid van biocontrol en biostimulanten voor telers

Artemis zet zich proactief in voor het bevorderen van een verruiming van wet- en regelgeving, met als doel het versnellen van de beschikbaarheid van biocontrol en biostimulanten voor telers. We streven naar een gunstiger regelgevend klimaat voor deze duurzame oplossingen door nauwe samenwerking met relevante instanties en belanghebbenden.

#3: Communicatie naar leden, politiek, maatschappij

Artemis is een belangrijke communicator naar zowel de maatschappij als de politiek, waarbij we de voordelen en de noodzaak van biologische oplossingen in de land- en tuinbouw benadrukken om veerkrachtige teelten te bevorderen. Ons doel is bewustwording te creëren en beleidsmakers te informeren over de positieve impact van duurzame landbouwpraktijken op zowel de maatschappij als de natuur. Door middel van actieve communicatie met de leden van Artemis wordt de meerwaarde van onze gezamenlijke belangenvereniging duidelijk benadrukt.