U bent hier:

Een heel ecosysteem voor een gezonde plant

Biostimulanten

Grote potentie - nog grotere onzekerheid

Lees verder

Semiochemicals

Natuurlijke en natuuridentieke stoffen worden ingezet, om schaadinsecten aan te lokken, te verwarren, te weren of te signaleren.

Natuurlijke bestrijders

Natuurlijke bestrijders zijn niet meer weg te denken uit de moderne, biologische gewasbescherming. In bijna 95% teelten onder glas vormt het inzetten van de nuttige insecten de basis.

Bioprotectants

Natuurlijke stoffen, die als gewasbeschermingsmiddel ingezet worden.

Chemische gewasbescherming

We willen minder afhankelijk worden van synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Maar voorlopig zijn ze nog wel nodig.

Bladmeststoffen

Bladvoeding verbetert de fotosynthese en weerstand tegen stressfactoren. Het levert nutriënten als de opname via wortels onvoldoende is en minimaliseert uitspoeling naar bodem en grondwater. Moderne bladvoeding is vaak biologisch afbreekbaar en krijgt een grotere rol in nieuwe teeltsystemen.