Hoe kan ik lid worden van Artemis?

Elke producent of handelaar van biologische producten, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel kan lid van Artemis worden. U kunt voor meer informatie over de voorwaarden contact opnemen met het secretariaat van Artemis.

Natuur

De inbedding van het teeltsysteem in de regio. Als dat natuur is kun je dan de die omliggende natuur zo inrichten dat die bijdraagt aan de biologische buffering in het teeltsysteem (en omgekeerd zorgen dat de natuur geen last heeft van het teeltsysteem ernaast) .

Gewas

De verzameling planten. En hier onderscheidt land-/tuinbouw zich van de natuur, want we gaan bij land-/tuinbouw in plantverbanden planten bij elkaar zetten. Hier gaat het dus om de biologische buffering van de onderlinge relatie van de geteelde planten te verhogen.

Plant

De biologische buffering om de intrinsieke weerbaarheid (geïnduceerde resistentie en andere afweer, microbioom, metabole routen voor opname en groei e.d.) te ondersteunen. Het gaat om het individu: plant (met onderdelen wortel, stengel, bladeren en bloem), zaad, bol e.d.

Teeltsysteem

Hier doet de omgeving van de gewassen op het perceel mee. Hoe kun je die zo inrichten via techniek (b.v. kassen) of rotaties,/tussengewassen/strokenteeelten/bloemstroken etc. dat biologische buffering wordt verhoogd