Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

  bekijk alle verstuurde nieuwsbrieven                inschrijven voor de nieuwsbrief                   archief 

Filter

CBS: Biologische bestrijding op 95% areaal glastuinbouwgewassen

CrysopaLarve4 uitgesneden

Deze week zijn door het CBS voorlopige gegevens bekend gemaakt van de 4-jaarlijkse enquête over biologische gewasbescherming. Daaruit blijkt dat in 2020 plaaginsecten en spintmijten in de negen onderzochte glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden wordt, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. In 2016 was dit 92 procent, in 2012 nog 78 procent. 

Lees meer

Geactualiseerd nationaal actieplan duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 2022 t/m 2025

Tweede kamer

Onlangs heeft minister Staghouwer het ‘Geactualiseerd Nationaal Actieplan Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (2022-2025)' aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit actieplan geeft aan hoe Nederland invulling geeft aan de vereisten van de Richtlijn duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Wat zijn de vastgestelde beleidsvoornemens en acties.  

Lees meer voor leden

Artemis deelnemer tafel gezonde planten Greenports Nederland

artemis bijeenkomst communicatie

In de Nationale Tuinbouw Agenda 2019 – 2030 wordt met diverse organisaties samen gewerkt aan een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. Hiervoor zijn een aantal overkoepelende prioriteiten benoemd om de tuinbouwsector te verduurzamen en de concurrentiepositie te versterken. Eén daarvan is ‘Gezonde planten, gezonde mensen’. Artemis heeft via haar directeur Helma Verberkt zitting aan de tafel: ‘Gezonde planten’ waar ingezet wordt op een duurzame productie van voedsel en siergewassen door uit te gaan van gezonde weerbare planten in een weerbaar teeltsysteem, die minder afhankelijk zijn van chemische gewasbeschermingsmiddelen en nagenoeg geen emissie meer in 2030. 

Lees meer

Biostimulanten blijven beschikbaar voor Nederlandse boeren & tuinders!

Biostimulanten

De impact van de nationale implementatie van een EU-verordening over biostimulanten is beperkt. Het blijft vooralsnog mogelijk om biostimulanten die nog niet voldoen aan de Europese eisen in Nederland op de markt te brengen en te gebruiken. Dat meldt minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan sectorpartijen, die op initiatief van BO Akkerbouw en Artemis om duidelijkheid vroegen.

Lees meer

‘Met de huidige biostimulanten en biologische middelen is niet in enkele jaren een weerbaar teeltsysteem op te bouwen’

download 3

Duurzamer telen vergt gestage leerweg. Door te experimenteren en te leren is stapsgewijs te werken aan een weerbaar teeltsysteem. Meer kennis over biologische buffering is van belang, naast het verder werken aan een ICM-systeemaanpak om te voorkomen dat duurzamer telen leidt tot vraagstukken en risico’s die een gangbaar akkerbouwbedrijf te boven gaan. Dit zijn eerste bevindingen uit ruim twee jaar praktijkpilot ‘Systeemaanpak met Biologische buffering’, dat Artemis en BO Akkerbouw samen met WUR Open teelten uitvoeren.

Lees meer

Geen aanpassing gebruiksvoorschriften voor strokenteelt

markus winkler HeqXGxnsnX4 unsplash

Het Ctgb heeft, na grondige studie en terugkoppeling met stakeholders, waaronder Artemis, besloten dat gewasbeschermingsmiddelen die veilig zijn voor de gangbare teelt, bij goed landbouwkundig gebruik, ook veilig zijn voor de strokenteelt. In een strokenteelt liggen verschillende gewassen naast elkaar. Gewasspecifieke gebruiksvoorschriften gelden vanzelfsprekend in alle stroken waarop dat gewas geteeld wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de boer of tuinder om voor zijn specifieke situatie na te gaan of er maatregelen nodig zijn om emissie naar de gewassen in aangrenzende stroken tegen te gaan.

Lees meer

'Biostimulanten' - Diverse Europese consultaties (eerste deadline = 20 juli 2022)

IMG 6370

Hierbij willen wij u attenderen op een drietal mogelijkheden om uw reactie te geven aangaande Europese wetgeving en de nieuwe meststoffen verordening(EU) 2019/1009 waaronder ook de biostimulanten vallen. Ook is er een vooraankondiging aangaande de EU Soil Health Law.

 LAAT UW STEM HOREN!

Lees meer voor leden

Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biocontrol gepubliceerd

Coccinella magnifica01 2

Op 22 juni heeft de Europese Commissie de verordening over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gepresenteerd. Al eerder zijn in de Green Deal ‘Farm to Fork’ ambitieuze doelstellingen opgenomen over reductie van gewasbeschermingsmiddelen met 50%. Dit zal op lidstaat niveau verder concreet ingevuld gaan worden. Binnen Nederland wordt via het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waarin Artemis participeert, reeds gewerkt aan de transitie naar weerbare teelten.

Lees meer voor leden

Geluiden uit de Tweede Kamer

Tweede kamer

Onlangs is het Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen gehouden in de Tweede Kamer. Deze wordt gevoerd door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder voorzitterschap van Jaco Geurts en vertegenwoordigers van LNV waaronder minister Staghouwer. Tien politieke partijen waren aanwezig bij dit debat. Voorafgaand aan het debat is er een position paper opgesteld door Artemis en gedeeld met een aantal Tweede Kamerleden.

Lees meer voor leden

Weerbaar Plantgezond

markus spiske Cl r89XfJGE unsplash

Al vele jaren werkt universiteit Utrecht (UU) aan het ontrafelen van het immuunsysteem van planten. In deze tijd van transitie naar een weerbare land- en tuinbouw zeer actueel en van groot belang. Corné Pieterse, hoogleraar Plant-Microbe Interacties aan de Universiteit van Utrecht is een van de winnaars van de Spinozaprijs voor zijn baanbrekende en maatschappelijk relevante onderzoek naar het mechanismen van gewassen om zich te beschermen tegen ziekten en plagen. Vorig jaar heeft hij ook een zeer inspirerende inleiding gehouden op de kennisdag van Artemis.

Lees meer