Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

  bekijk alle verstuurde nieuwsbrieven                inschrijven voor de nieuwsbrief                   archief 

Filter

Ctgb: DROPLET versie 1.3.2 per direct ingevoerd

Drinkwater symboolfoto

Het model DROPLET (DRinkwater uit OPpervlaktewater-Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool) wordt gebruikt om te beoordelen of werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen de drinkwaternorm (0.1 µg/L) overschrijden bij de innamepunten van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater.

Lees meer

'Overvloed aan biologische gewasbeschermings-middelen in de pijplijn'

Groene Genetica

Uit een onlangs gehouden inventarisatie van IBMA, waar Artemis mee samenwerkt, blijkt dat er 'overvloed aan biologische gewasbeschermingsmiddelen in de pijplijn' zit. De biologische gewasbescherming is klaar om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de transitie naar weerbare teeltsystemen en vermindering van chemische gewasbeschermingsmiddelen in 2030.

Lees meer

Milieuvriendelijke technieken aanmelden voor de Milieulijst 2024

Milieulijst

Leveranciers van milieuvriendelijke technieken en ook andere partijen kunnen nieuwe technieken voorstellen voor de Milieulijst 2024. Voor een investering in een techniek op deze lijst betaalt een ondernemer minder belasting met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voorstellen kunnen nog tot 15 juni 2023 bij het RVO worden ingediend. 

Lees meer

Ctgb jaarverslag 2022: Stappen naar duurzaamheid

CTGB gebouw

Deze week publiceerde het Ctgb het jaarverslag over 2022. Een blik loont in het bijzonder op de interactieve infographic, met verschillende onderwerpen, zoals de initiatieven voor duurzame landbouw of de maatregelen voor beperking van de milieubelasting bij Biocidegebruik.

Lees meer

veel Output uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming 2030

markus spiske sFydXGrt5OA unsplash

Het jaarplan 2023 van het UP Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 is vastgesteld door de stuurgroep. Diverse werkgroepen hebben input voor prioriteringswensen gegeven.

Lees meer voor leden

Ketenpartijen starten inzameling lege cans gewasverzorgingsproducten

STORL

Stichting STORL, waarin vier koepelorganisaties binnen de landbouwsector samenwerken, introduceert een eigen inzameling van gereinigd fust. De fabrikanten, distributeurs, loonwerkers en telers introduceren dit jaar samen een eigen inzameling van lege verpakkingen van gewasverzorgingsproducten. Voor telers is het nu in de praktijk soms lastig om dergelijk afval afgevoerd te krijgen.

Lees meer

Zorgen over waterkwaliteit

Drinkwater symboolfoto

Vanuit diverse politieke partijen wordt de zorg geuit over de waterkwaliteit, met name in grondwaterbeschermingsgebieden, en het behalen van de doelen in de KRW. De minister geeft aan dat de waterkwaliteitsdoelen uit de nota “Gezonde Groei, Duurzame Oogst” één-op-één overgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma en dus nog steeds van toepassing zijn en worden gemonitord in het oppervlakte- en grondwater.

Lees meer voor leden

Veel aandacht effecten gewasbeschermingsmiddelen op gezondheid mens

eUROPEAN COMMISSION

De zorgen in de samenleving over de gezondheidsrisico’s van de blootstelling aan en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn groot. De huidige Europese goedkeuringsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen voorziet in de beoordeling van de risico’s van het gebruik voor mens, dier en milieu. Minister Adema acht het van belang dat wetenschappelijke kennis op dat gebied zich verder ontwikkelt en heeft meerdere trajecten gestart om de mogelijke gezondheidseffecten van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder te onderzoeken.

Lees meer voor leden

Congres: Biocontrol needs and challenges in future cropping systems

20191010GW 277

Hoe kan biocontrol en de kennis over het microbioom ons helpen om betere gewassen te telen? Dat is de vraag die centraal staat tijdens het IOBC-WPRS 2023 congres "Biocontrol needs and challenges in future cropping systems", dat plaatsvindt van 6 tot 9 juni 2023 op de campus van Wageningen University & Research. Studenten, onderzoekers en stakeholders zijn allemaal welkom!

Lees meer

Tussendoelen geïntegreerde gewasbescherming

20111007 M056 13

Minister Adema van LNV heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de tussendoelen gericht op geïntegreerde gewasbescherming en vallend binnen de afspraken in het coalitieakkoord. Binnen de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) worden acht stappen onderscheiden in de huidige Richtlijn 2009/128/EG.

Lees meer voor leden