Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

Filter

Terugblik webinar over AgroRecover, E-label, Agrocloser en meer

webinar3 1

Op donderdag 19 mei jl. vond het eerste webinar plaats, waarbij in samenwerking tussen Artemis, Nefyto en Agrodis haar leden en achterban heeft geïnformeerd over de huidige stand van zaken van Agro Closer, E-stewardship, Agro E-label en Agro Recover? 

Lees meer voor leden

Ook Tradecorp lid van Artemis

joost

Met de aanmelding van Tradecorp heeft Artemis er opnieuw een onderdeel van de wereldwijde Rovensa Group bij. Al eerder kon OroAgri worden bijgeschreven op de ledenlijst.

Lees meer

WEBINAR “Openstelling Sabe Regeling”

webinar

RVO organiseert een Webinar over de volgende openstelling van de Sabe-regeling van de projectsubsidies op 1 juni a.s. en biedt een mooie kans om input te krijgen om een succesvolle aanvraag in te dienen en live vragen te stellen!

Lees meer

Pilot projecten Artemis gericht op biologische buffering

shutterstock 113190169

Om de doelstellingen van de toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming te realiseren zijn er diverse pilots gestart om samen met boeren en tuinders ervaring op te doen en stapsgewijs te komen tot weerbare teelten.

Lees meer

OPROEP: Groene middelen die de uienvlieg bestrijden?

uitenvlieg

Zijn er groene middelen, die potentie hebben om de uienvlieg (op zandgrond) kunnen bestrijden? Geef ze op, om deze in het PPS 'Groen op Zaad' mee te nemen.

  DOE MEE!

Lees meer voor leden

Gewasbescherming krijgt aandacht in het politieke debat

shutterstock Koolveld

De afgelopen periode is de Tweede Kamer een aantal keer in debat gegaan met minister Staghouwer van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Lees meer

Webinar: 'EU Fertilising Products with industry – How to CE mark your products' (23 mei 2022)

wetgeving europa

Op16 juli van dit jaar treedt de Europese Meststoffenverordening in werking. De Europese Commissie organiseert op maandag 23 mei via Webex een digitale sessie over deze nieuwe regelgeving voor de industrie. 

Lees meer

Snelle aanpassing nationale Meststoffenwet vereist voor toepassing Biostimulanten in Nederland

wetgebing hamer

In de Nederlandse mestwetgeving is de categorie ‘Biostimulanten’ nog niet opgenomen. Deze moet wel aan gaan sluiten bij de nieuwe EU-mestwetgeving ‘Fertilising Products Regulation’ (FPR) 2019/1009 die op 16 juli a.s. actief wordt en waarin Biostimulanten wel zijn opgenomen.

Lees meer voor leden

Doe mee: Artemis innoveert door participatie in onderzoek

download 2

 DOE MEE!

Artemis en haar leden werken continu aan verdere vernieuwing van het pakket aan biologische oplossingen om bij te dragen aan weerbare teeltsystemen. Enerzijds binnen de eigen R&D-afdelingen van de leden, anderzijds door te participeren in publiek-private-onderzoekprojecten (PPS) met kennispartijen zoals WUR en Vertify. Tot 15 mei zijn er weer kansen om ideeën voor nieuwe PPS-projecten in te dienen.

Lees meer

Uitnodiging voor een digitale bijeenkomst over AgroRecover, E-label, Agrocloser en meer

webinar

Benieuwd naar de huidige stand van zaken van Agro Closer, E-stewardship, Agro E-label en Agro Recover? Of zeggen u deze namen (nog) niets? Neem dan deel aan dit informatieve webinar over de laatste stand van deze projecten.

Lees meer