Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

  bekijk alle verstuurde nieuwsbrieven                inschrijven voor de nieuwsbrief                   archief 

Filter

De kracht van biologische gewasbescherming en bestuivers nader uitgelegd

Yvonne Jaspers 1

In het programma ‘Onze boerderij en nu zelf’ laat Yvonne Jaspers zien wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een boerderij. De vele uitdagingen om te komen tot gezonde aardappelen, groenten, bloemen en fruit worden besproken met de diverse boeren en tuinders uit het programma ‘Boer zoekt vrouw’. Ze ervaart net als boeren en tuinders de vele risico’s, als droogte, warmte, ziekten en plagen in het gewas. Welke oplossingen hebben boeren en tuinders voorhanden om hiermee om te gaan.

Lees meer voor leden

Innovatieve teeltconcepten weerbare teelt

IMG 4442

Een belangrijk strategisch doel van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma (UP) 2030 is dat gewassen en teeltsystemen zoveel mogelijk weerbaar worden tegen ziekten, plagen en onkruiden.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst ‘Geïntegreerde gewasbescherming in de versnelling’

wilde bloemen

Zoals eerder aangekondigd vindt op 7 oktober de netwerkbijeenkomst ‘Geïntegreerde gewasbescherming in de versnelling’ plaats die wordt georganiseerd door BO Akkerbouw, Regiebureau POP en Topsector Agri & Food.

Lees meer voor leden

Reactie Artemis op EU voorstel ‘Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ SUR

EU

In afstemming met de Werkgroep Wet- & Regelgeving Bioprotectans binnen Artemis en de Europese koepel IBMA heeft Artemis haar reactie gegeven op het EU voorstel om de Sustainable Use of plant protection products Direction (SUD) om te zetten naar een Regulation (EU) 2021/2115 (SUR). 

Lees meer voor leden

Artemis Kennisdag op 8 november 2022 geopend voor inschrijving

2019 1113 13340500

De jaarlijkse Artemis Kennisdag voor alle specialisten & adviseurs gewasbescherming in de land- & tuinbouw vindt dit  jaar plaats op 8 november van 10.30 – 16.00 uur.
U kunt zich vanaf nu inschrijven voor deelname. 

Lees meer

Nieuwe regels voor Micro-organismen

Micro Organismen Symboolfoto

De Europese Commissie heeft vier uitvoeringsverordeningen aangenomen tot wijziging van de huidige voorschriften voor micro-organismen. De nieuwe voorschriften weerspiegelen de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en zijn gebaseerd op de specifieke biologische eigenschappen van micro-organismen.

Lees meer

Workshop Ctgb vernieuwd toetsingskader werkzame stoffen op basis van micro-organismen

plant hand soil 3

Dit najaar worden naar verwachting de herziene wetsteksten van toepassing voor de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten. Het Ctgb organiseert daarom op 29 november en 1 december eendaagse workshops over het opstellen van een stofdossier op basis van deze herziene wetsteksten. Tijdens deze workshops deelt het GreenTEAM van het Ctgb zijn inzichten met de deelnemers en is er volop de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid

meeting tabel

Binnenkort wordt weer de netwerkbijeenkomst Plantgezondheid gehouden door BO Akkerbouw, Regiebureau POP en Topsector Agri & Food. Thema van de bijeenkomst is ‘Geïntegreerde gewasbescherming in de versnelling’.

Lees meer voor leden

Open dag 'Verdere verduurzaming met precisielandbouw'

Bloembollen

Op 23 september aanstaande organiseert NLG Holland samen met Stichting Fieldlab voor de hele agrarisch sector een open dag met als thema: ‘Verdere verduurzaming met precisielandbouw’. Er wordt hiermee aandacht besteed hoe het bodemleven en bemesting op natuurlijke en efficiënte wijze kan worden geoptimaliseerd. Verder wordt op deze dag een inkijk geboden over mogelijkheden om het toenemende energievraagstuk het hoofd te bieden.

Lees meer

Nieuwe werkgroep binnen Artemis voor versterking belangenbehartiging UP 2030

Meeting

Om de belangenbehartiging van Artemis binnen het UP 2030 te versterken en op elkaar af te stemmen is er binnen Artemis een aparte werkgroep opgericht. Iedereen, die namens Artemis deelneemt aan één van de activiteiten van het UP 2030 is vertegenwoordigd in deze nieuwe werkgroep. De werkgroep fungeert óók als klankbordgroep om vragen en obstakels met elkaar te bespreken.

Lees meer voor leden