Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

Filter

Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biocontrol gepubliceerd

Coccinella magnifica01 2

Op 22 juni heeft de Europese Commissie de verordening over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gepresenteerd. Al eerder zijn in de Green Deal ‘Farm to Fork’ ambitieuze doelstellingen opgenomen over reductie van gewasbeschermingsmiddelen met 50%. Dit zal op lidstaat niveau verder concreet ingevuld gaan worden. Binnen Nederland wordt via het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waarin Artemis participeert, reeds gewerkt aan de transitie naar weerbare teelten.

Lees meer voor leden

Geluiden uit de Tweede Kamer

Tweede kamer

Onlangs is het Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen gehouden in de Tweede Kamer. Deze wordt gevoerd door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder voorzitterschap van Jaco Geurts en vertegenwoordigers van LNV waaronder minister Staghouwer. Tien politieke partijen waren aanwezig bij dit debat. Voorafgaand aan het debat is er een position paper opgesteld door Artemis en gedeeld met een aantal Tweede Kamerleden.

Lees meer voor leden

Weerbaar Plantgezond

markus spiske Cl r89XfJGE unsplash

Al vele jaren werkt universiteit Utrecht (UU) aan het ontrafelen van het immuunsysteem van planten. In deze tijd van transitie naar een weerbare land- en tuinbouw zeer actueel en van groot belang. Corné Pieterse, hoogleraar Plant-Microbe Interacties aan de Universiteit van Utrecht is een van de winnaars van de Spinozaprijs voor zijn baanbrekende en maatschappelijk relevante onderzoek naar het mechanismen van gewassen om zich te beschermen tegen ziekten en plagen. Vorig jaar heeft hij ook een zeer inspirerende inleiding gehouden op de kennisdag van Artemis.

Lees meer

'Praten is belangrijk, maar nu moeten we het gaan doen'

Helma in krant

Als het gaat om de groei van gewassen zien we al enige tijd dat de focus verschuift van 'gewasbescherming' naar 'de gezondheid van de plant en bodem'. Helma Verberkt, directeur Artemis, gaat graag met boeren en tuinders aan de slag om deze transitie, ondersteunt met biocontrol, mede vorm te geven. 
Lees het volledige interview in de juni-editie van Greenity. 

Lees meer voor leden

Tweede EC consultatie Nutriënten Actieplan (stikstof en fosfor)

erik karits gd hLSi4KK0 unsplash

Hierbij informeren wij u over de openstelling van de 2e online publieksconsultatie van de Europese Commissie over het Nutrienten Actieplan (stikstof en fosfor). Deze is opengesteld op 31 mei jl.  en lopende t/m 26 augustus a.s. 

Lees meer voor leden

‘Als sector gaan we zeker onze doelstellingen bereiken’

Jan Krouwer 560 x 370

Veertien jaar lang maakte hij deel uit van het Artemis-bestuur, in de functie van penningmeester. Na die tijd was Jan Krouwer nog jarenlang een gewaardeerd gezicht in de themagroep Kennis en Bewustwording.

Lees meer

Inventarisatie pilot systeemaanpak Sierteelt

regina mansor 1sIb3R BEjk unsplash

De pilot systeemaanpak met biologische buffering is ook van start in de sierteelt. Daarom vragen we jullie om perspectiefvolle mogelijkheden aan te dragen voor de knelpunten meeldauw en botrytis in de gerberateelt. 

Lees meer voor leden

Aanvragen kleine toepassing van laag-risicomiddelen makkelijker bij Ctgb

markus winkler HeqXGxnsnX4 unsplash

Mede op verzoek van Artemis is gekeken naar een versnelling op toelating van laag-risico-middelen bij het Ctgb. Er is hiervoor een speciaal traject voor het uitbreiden van toegelaten laag-risicomiddelen met kleine toepassingen opgesteld door het Ctgb. Dit komt ook tegemoet aan de motie De Groot en Boswijk die mede ingezet is vanuit Artemis.

Lees meer

Eervolle Outstanding Achievement Award voor Willem Ravensberg

Award WR hand over

Een meer dan eervolle bekroning voor zijn jarenlange staat van dienst: Willem Ravensberg mag zich winnaar noemen van de Outstanding Achievement Award. Die prijs ontving hij tijdens de BioProtection Summit op 23 en 24 mei in Birmingham.

Lees meer

Artemis goed vertegenwoordigd binnen het UP Gewasbescherming 2030

IMG 4442

Het is al weer enige tijd geleden dat wij als Artemis samen met een grote groep stakeholders en met ministerie van LNV het Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming 2030 hebben getekend. Hoe staat het daar nu mee? Het UP Gewasbescherming is een uitwerking in acties om de doelen van de ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ te realiseren.

Lees meer voor leden