Ga direct naar de inhoud.

Artemis zoekt een nieuwe directeur. Iets voor u?

board

Met het naderende afscheid van directeur Piet Boonekamp in het vooruitzicht zoekt Artemis per medio 2021 een opvolger. Die opvolger kan verder bouwen op wat er in het verleden al is gerealiseerd. Maar de uitdaging voor de toekomst is er niet minder om: invulling geven aan onze ambities om al in 2030 de stap te zetten naar weerbare gewassen en teeltsystemen.

Lees meer

Akkerbouwpilots gaan eerste jaar van uitvoering in

potatoes 3690562 1920

Pilots op twee teeltbedrijven moeten de kennis en bewustwording vergroten rondom groene middelen, met het oog op het toenemende verlies van reguliere gewasbeschermingsmiddelen. Vorig jaar is een eerste begin gemaakt met twee pilots die een aantal jaren gaan lopen. Beide bedrijven zijn gevestigd in de provincie Flevoland. Met de betrokken telers is een inventarisatie gemaakt van de optimalisatiepunten en problemen waar zij in hun teelten (aardappel en ui) en grondsoorten (zand en klei) mee te maken hebben. Dit teeltseizoen is het eerste waarin concrete (deel)oplossingen van Artemis-leden in de praktijk worden beproefd. Een overzicht van de stand van zaken.

Lees meer

PPS-project Green Deal leidt tot twee veelgelezen studies om toelating te vereenvoudigen

Green deal aanbesteden

Samen met onder andere IBMA en de WUR heeft Artemis in 2015 een aanvraag voor het PPS-project Green Deal ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Met het PPS-project ‘Kennisopbouw en integratie t.b.v. efficiënte ontwikkeling en toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen’ wilden de projectpartners de toelating van biologische middelen in de land- en tuinbouw vereenvoudigen. De PPS Green Deal sloot aan bij de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen 2015-2019. De goedgekeurde aanvraag heeft uiteindelijk geleid tot een tweetal wetenschappelijke studies om knelpunten in het toelatingstraject uit de weg te ruimen. Een jaar na publicatie blijken beide artikelen veelvuldig te zijn bekeken.

Lees meer

Gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen door de rechter vernietigd

Rechter hamer

Nefyto en Artemis blijven zorgvuldig en verantwoord gebruik adviseren.

Vandaag werd bekend dat het gerechtshof Den Haag in een uitspraak in hoger beroep, ingesteld door Nefyto en Artemis, een streep heeft gehaald door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Sinds oktober 2016 gold dit verbod voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, later voor alle professioneel gebruik buiten de landbouw, met uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn in de loop van de tijd verder beperkt.

Lees meer

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie GB2030 naar de 2e kamer verstuurd

UP2030

Tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie en natuur- en milieubescherming slaan samen de handen ineen met overheid en toezichthouders om te werken aan een trendbreuk in gewasbescherming.
Benieuwd naar de reactie van Artemis?

Lees meer

Doet Nederland nog mee in Biocontrol?!

IBMA oproep successen

Meer acceptatie van Biocontrol heeft ook te maken met meer bekendheid creëren. Succesvolle cases kunnen de weg plaveien voor een bredere inzet van middelen met een natuurlijke oorsprong. Die voorbeelden zijn er legio, zoals op de website van IBMA te zien is. Helaas komen die bijna allemaal uit andere landen...

Lees meer

Artemis verwelkomt nieuwe leden

samen2

De afgelopen maanden mocht Artemis een 6-tal nieuwe leden verwelkomen: 

Jadis Additiva Agri BVCrehumus BVPlantoSys Nederland BV, CZAV, Woodchem-DeBroersAndermatt Nederland

Lees meer

Nieuwe huisstijl Artemis

logo

Met de nieuwe strategie van de vereniging presenteert zich Artemis in een nieuwe vorm en heeft daarom de uitstraling een opfrissing gegeven. Maak kennis met het nieuwe logo en daarbij horend een nieuwe website.

Lees meer