Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

  bekijk alle verstuurde nieuwsbrieven                inschrijven voor de nieuwsbrief                   archief 

Filter

De rol van Artemis in de discussie over de 'kennisinfrastructuur'

Boer en adviseur op het veld

Begin maart heeft Minister Adema (LNV) door middel van een Kamerbrief aangekondigd, hoe “advies en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen” in Nederland van elkaar gescheiden moeten worden. Er is veel vooraf gegaan, om tot dit tussendoel te komen. Welke rol Artemis hierin heeft gehad, lichten wij graag toe.

Lees meer voor leden

Webinar: De rol van Biocontrol en Biostimulanten

Webinar

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland organiseert drie webinars over geïntegreerde gewasbescherming. Hoe kunt u in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven beheersen? Op woensdag 22 maart staat het webinar over Biocontrol en Biostimulanten op het programma.

Lees meer

Geactualiseerde instructie berekening drinkwatercriterium

Drinkwater symboolfoto

Het Ctgb publiceert een nieuwe werkinstructie voor het berekenen van het 90-percentiel van de gemeten concentraties gewasbeschermingsmiddelen in drinkwater. Deze nieuwe werkinstructie is nodig, vanwege enkele wijzigingen in de naamgeving van innamepunten. 

Lees meer

Rapportage screeningsonderzoek meeldauw op toetsgewas aardbei beschikbaar

Aardbei symboolfoto

In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft Vertify een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van verschillende gewasbeschermingsmiddelen op knelpunt meeldauw. Er zijn chemische (referentie)middelen en middelen van natuurlijke oorsprong (‘groene middelen’) meegenomen.

Lees meer

Kick-off Cropmix: Doorbraak transitie naar een duurzame akkerbouw

corn field 440338 1920

Onlangs heeft de Kick-off plaatsgevonden van het ambitieuze NWO programma ‘Cropmix’. Doel hiervan is om met heel veel partijen van akkerbouwers, natuurorganisaties, ketenpartijen, banken tot aan overheid te komen tot een doorbraak in de transitie naar een duurzame akkerbouw. Artemis is een van de participanten die dit project ondersteunt.

Lees meer voor leden

"Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming"

Minister Adama 3

Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw kunnen zich erin vinden dat de minister op deze wijze uitwerking wil geven aan afspraken in het Coalitieakkoord.

Lees meer

EU publiceert toolbox met ‘Good IPM Practices’ om minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken

eUROPEAN COMMISSION

Het beheersen van onkruiden, ziekten, plagen is noodzakelijk om zowel de voedselzekerheid te waarborgen als om tuinders en boeren een levensvatbaar inkomen te garanderen voor hun productie.  

Lees meer voor leden

Aanpassing exportcertificering biologische bestuivers per 1 maart

bijen

Voor de uitvoer uit Nederland naar andere EU-lidstaten van levende dieren, levende producten en specifieke risicomaterialen, of invoer in NL van dergelijke dieren of producten vanuit andere lidstaten, is het vanuit EU-regelgeving verplicht om verplaatsingen vast te leggen, te controleren en te certificeren door de bevoegde autoriteit (de NVWA). 

Lees meer voor leden

Ctgb: nieuwe versie Evaluation Manual Biopesticides

manual

Het Ctgb meld dat er een nieuwe versie van de Evaluation Manual (EM) Biopesticides ofwel bioprotectans is. Deze  beschrijft in detail de gegevensvereisten en risicobeoordeling voor biopesticiden. 

Lees meer

Prioritering actiepunten 2023

Governance UP

Binnen de stuurgroep van het UP is afgesproken dat er een extra prioriteringsslag gemaakt wordt voor het behalen van de strategische doelen. Voor deze prioriteringsslag heeft Artemis 10 acties geselecteerd, die volgens ons de hoogste prioriteit hebben voor 2023.

Lees meer voor leden