Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

  bekijk alle verstuurde nieuwsbrieven                inschrijven voor de nieuwsbrief                   archief 

Filter

Publieke commentaarronde 'normen Biostimulanten' (update)

Formulie rinvullen

Momenteel loopt er een publieke commentaarronde voor 'normen voor biostimulanten', zoals deze opgenomen zijn in de nieuwe EU-verordening Fertilizer Product Regulation 2019/1009. Je kunt tot 15 mei commentaar geven op deze normering.
Update: Op 18 april zijn de stukken 13 t/m 30 toegevoegd

Lees meer voor leden

Artemis ondersteunt ontwikkeling van een objectieve Milieu Indicator Gewasbescherming

469B17CB DE21 483C AD1E 04E1F583C7FF

Wageningen UR heeft de methodologische beschrijving van de Milieu-indicator gewasbescherming ontwikkeld en gepubliceerd. In het zogeheten EICP worden de effecten op zes beschermingsdoelen berekend.

Lees meer

Toekomstige trajecten naar duurzame gewassen

Trekker gewasbescherming Symboolfoto

Onderzoekers van de WUR hebben een analyse uitgevoerd van de gevolgen van het Europese toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen binnen de context van de implementatie van de Farm-to Fork-Strategie voor de Nederlandse Glastuinbouw. Diverse stakeholders, waaronder Artemis, zijn hier ook voor geconsulteerd.

Lees meer

Informatiebijeenkomst nieuwe verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR)

shutterstock 1766178368

Onlangs is een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd door LNV over de EU verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’. Deze concept verordening is in juni 2022 gepubliceerd en betreft een EU voorstel om de Sustainable Use of plant protection products Direction (SUD) om te zetten naar een Regulation (EU) 2021/2115 (SUR).

Lees meer voor leden

Oproep: Heb je ideeën voor een 'PPS' of 'KOM 'project?

Landbouw project symboolfoto

Artemis investeert jaarlijks in een aantal projecten die grote impact hebben op de omschakeling naar weerbare teelten met biologie als basis. Veelal betreft dit samenwerkingsprojecten in de vorm van Publiek-Private Samenwerking (PPS) of een communicatieproject binnen Kennis op Maat (KOM).

Lees meer

Parlementaire behandeling 'gewasbescherming buiten de landbouw'

Onkruid stoepegel symboolfoto

Afgelopen jaar is tijdens de parlementaire behandeling van een voorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden met betrekking tot het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen twee amendementen aangenomen. Staatsecretaris Vivianne Heijnen (I&W) heeft de impact hiervan onderzocht. 

Lees meer voor leden

Vier pijlers voor de transitie naar duurzame teelten

erik karits gd hLSi4KK0 unsplash

“De plantaardige sectoren onderschrijven de ambitie om hun teelten maximaal te verduurzamen – in lijn met de Europese regelgeving. Voor de plantaardige sectoren is het streven om zowel rendabel verse producten te produceren, als de natuur in stand te houden en waar mogelijk  verder te ontwikkelen. Wij maken ons er sterk voor dat onze ondernemers zowel economisch en ecologisch duurzaam werken.”. 

Lees meer

Goede intenties, maar geen doorbraak in gewasbeschermings-beleid

2e kamer

Het thema gewasbescherming blijft actueel in de Tweede Kamer. Vanuit de fracties van VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks en PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP en BBB zijn schriftelijke vragen gesteld aan minister Adema. In een lange maar heldere Kamerbrief heeft de minister daar onlangs op gereageerd.

Lees meer voor leden

Aandringen op sturing milieu impact in de 'SUR'

Bodem analyse Symboolfoto 1

De minister geeft in zijn recente reactie aan de Tweede Kamer aan, dat de aanvullende impactanalyse van het EC voorstel ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR) niet tot vertraging mag leiden. Er zijn echter nog wel belangrijke aandachtpunten ter verbetering zoals en het meer sturen op milieu-impact en het definiërenvan gevoelige gebieden.

Lees meer voor leden

Burg Group sluit zich aan bij Artemis

Burg Group 2

Artemis verwelkomt een nieuw lid BURG GROUP. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het duurzaam produceren van natuurazijn en smaakvolle siroop. Met hun specialistische kennis en breed assortiment inspireren en ontzorgen ze hun relaties. Ze bieden al meer dan 75 jaar kwaliteit, smaak en gemak aan zowel retailorganisaties en levensmiddelenproducenten als consumenten.

Lees meer