Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

Filter

Lobby Taskforce Microbial voor microbiële gewasbescherming in EU-verband

crops large

Recent hebben zes bedrijven een Taskforce Microbial opgezet om gezamenlijk een sterke lobby in de EU te gaan starten. Doel: voorkomen dat bestaande microbiële gewasbeschermingsmiddelen hun toelating verliezen en om nieuwe versneld toegelaten te krijgen.

Lees meer voor leden

Lobby voor biocontrol in de EU onder leiding van Frankrijk

schimmel 1

Frankrijk wil een rol als voortrekker gaan spelen bij de vergroening van de land- en tuinbouw in de EU. Daarbij moet biocontrol een belangrijke rol gaan spelen. Dat meldde de Franse IBMA-afvaardiging bij de laatste IBMA-meeting in september. Frankrijk is de eerste helft van 2022 voorzitter van de EU.

Lees meer voor leden

Onderzoek Groene Gewasbescherming WUR uitgebreid naar glasteelt

shutterstock 71056237

Al enige jaren voert WUR in opdracht van het ministerie van LNV omvangrijk praktijkonderzoek naar nieuwe weerbare systemen uit voor de open teelten in akkerbouw, bloembollen en fruit. Op initiatief van Artemis was in het uitvoeringsprogramma een actie opgenomen om dit onderzoek uit te breiden naar de glasteelt. Dit verzoek is inmiddels door LNV gehonoreerd.

Lees meer voor leden

‘Gezonde planten’ belangrijk thema in Nationale Tuinbouwagenda 2019-2020

IMG 3257 1

Greenports Nederland heeft met een groot aantal partijen de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 opgesteld. Een belangrijk onderwerp is het thema Gezonde Planten. Een werkgroep gaat enkele pilots vanuit het uitvoeringsprogramma - met name gericht op telers- door trekken naar de gehele keten, tot aan de retail.

Lees meer voor leden

Financiering Artemis-pilots met voorrang behandeld en goedgekeurd

IMG 4410

Het ministerie van LNV heeft nog geen financieel groen licht gegeven voor alle pilots die in het uitvoeringsprogramma zijn opgevoerd. De controle op de staatssteunregeling blijkt ingewikkelder dan voorzien. Wel is deze zomer de financiële bijdrage voor de Artemis-pilots akkerbouw en bloembollen goedgekeurd.

Lees meer voor leden

Bloembollenpilots starten met evaluatie bij vier teeltbedrijven

bloembollen 2038683779 Large

Vier bollentelers zijn bereid gevonden om mee te werken aan de pilot in het kader van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. Dat zijn Schouten Tulips/Ekoflora, Apeldoorn Bloembollen, Huiberts Biologische Bloembollen en Boon & Breg. In eerste instantie zijn alle knelpunten in kaart gebracht waar telers in de bedrijfsvoering tegenaan lopen. Die gesprekken zijn gevoerd met een team bestaande uit Saskia Houben (Wageningen Plant Research), Guido Halbersma (Artemis) en Michel Jansen (Artemis en Vertify).

Lees meer voor leden

Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming vastgesteld: praktijk is aan het woord

20111007 M056 13

Begin dit jaar is het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming vastgesteld, het plan om in 2030 te komen tot weerbare plant- en teeltsystemen. De volgende fase is het uitvoeren van het programma. Daar is begin dit jaar al een start mee gemaakt, met pilots in een aantal gewassen. Tegelijkertijd wordt de organisatie achter de schermen opgetuigd. Dat bestaat uit werkgroepen, een transitieteam, een programmabureau en een klankbordgroep. Namens Artemis zijn we met directeur Piet Boonekamp vertegenwoordigd in de kerngroep, inmiddels getransformeerd tot transitieteam. Bart Sosef (general manager Biobest) is lid van de stuurgroep. Hoe is de uitvoering gestructureerd?

Lees meer voor leden

Webinar terugkijken? "Een weerbare landbouw met de biologie centraal - gaat dat lukken?"

webinar Artemis

Op 7 juli organiseerde Artemis een webinar met o.a. de gastsprekers: Alex Datema en Felix Wäckers. Had je geen gelegenheid om dit webinar live te volgen? Je kunt het hier alsnog bekijken.

Lees meer voor leden

Nieuw bij Artemis: Soiltech

logo soiltech payoff rgb w.311x126

In de vorige Update konden we al Holland Fyto en Vital Fluid welkom heten als nieuwe Artemis-leden. In deze Update weer een nieuwkomer.

Lees meer voor leden

Je kennis van stikstof verdiepen? Doe het gesubsidieerd!

corn field 440338 1920

Met ingang van 31 mei gaat de SABE-regeling opnieuw open. We schreven al eerder over de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsvoering en Educatie, die gericht is op het verduurzamen van de landbouw.

Lees meer voor leden