Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

  bekijk alle verstuurde nieuwsbrieven                inschrijven voor de nieuwsbrief                   archief 

Filter

Nieuwsupdate van het project 'Groen Op Zaad'

Groen op Zand project team

Lees de meest recente update omtrent het project 'Groen op Zaad' in de nieuwsbrief van augustus. 

Lees meer voor leden

Symposium: De toekomst van duurzaam telen, geïnspireerd door de natuur

Areres seminar uotnodiging

Op 2 september organiseert Aeres Hogeschool op het Floriade terrein in Almere een symposium vanuit het NWA project Plant Natural Defense. Tijdens dit symposium staat de vraag centraal; ‘Hoe kan je planten beschermen tegen plagen zonder synthetische bestrijdingsmiddelen?’. Met verschillende inspirerende presentaties en aansluitend een discussie wordt hierop ingegaan en wordt gekeken wat de kansen voor de toekomst zijn. 

Lees meer

Artemis verwelkomt met Poortershaven een nieuw lid

Pootershaven 2021 PNG

Artemis mag een nieuw lid verwelkomen! Met Poortershaven sluit zich een bedrijf met een lange geschiedenis van bijna 50 jaar aan bij de belangenvereniging. Dit bedrijf richt zich op speciale mineralen van natuurlijke oorsprong voor de agrarische sector. Naast het leveren van diervoedermineralen is Poortershaven gespecialiseerd in de levering van bodemverbeterende mineralen en biostimulanten.

Lees meer

Geef uw reactie: Consultatie 'SUR' ter vervanging van de richtlijn 'SUD'

EU2

In het verlengde van de Farm-to-Fork strategie, met als ambitieuze doelstelling reductie met 50% van chemische gewasbeschermingsmiddelen in 2030, heeft de Europese Commissie op 22 juni het voorstel van de nieuwe verordening Sustainable Use of plant protection products Regulation (EU) 2021/2115 (SUR) gepubliceerd. U kunt nog tot 19 september reageren op dit wetsvoorstel!

Lees meer voor leden

Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

bestrating onkruid

De afgelopen periode zijn er diverse ontwikkelingen omtrent toepassing gewasbescherming buiten de landbouw. Er is een voorstel tot wetswijziging in de maak. In juni heeft hieromtrent een debat in de Tweede Kamer plaatsgevonden.

Lees meer voor leden

Nieuw lid bij Artemis: SB Soli Plant

SB Soliplant breedbeeld2

Artemis is gestaag aan het groeien als belangenbehartiger van biologische bestrijders, bestuivers, middelen van natuurlijke oorsprong en biostimulanten. Met SB Soli Plant verwelkomen wij weer een nieuw lid. SB Soli Plant is een onafhankelijk importeur en distributeur van groene inputs voor de land- en tuinbouw sector. 

Lees meer

CBS: Biologische bestrijding op 95% areaal glastuinbouwgewassen

CrysopaLarve4 uitgesneden

Deze week zijn door het CBS voorlopige gegevens bekend gemaakt van de 4-jaarlijkse enquête over biologische gewasbescherming. Daaruit blijkt dat in 2020 plaaginsecten en spintmijten in de negen onderzochte glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden wordt, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. In 2016 was dit 92 procent, in 2012 nog 78 procent. 

Lees meer

Geactualiseerd nationaal actieplan duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 2022 t/m 2025

Tweede kamer

Onlangs heeft minister Staghouwer het ‘Geactualiseerd Nationaal Actieplan Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (2022-2025)' aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit actieplan geeft aan hoe Nederland invulling geeft aan de vereisten van de Richtlijn duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Wat zijn de vastgestelde beleidsvoornemens en acties.  

Lees meer voor leden

Artemis deelnemer tafel gezonde planten Greenports Nederland

artemis bijeenkomst communicatie

In de Nationale Tuinbouw Agenda 2019 – 2030 wordt met diverse organisaties samen gewerkt aan een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. Hiervoor zijn een aantal overkoepelende prioriteiten benoemd om de tuinbouwsector te verduurzamen en de concurrentiepositie te versterken. Eén daarvan is ‘Gezonde planten, gezonde mensen’. Artemis heeft via haar directeur Helma Verberkt zitting aan de tafel: ‘Gezonde planten’ waar ingezet wordt op een duurzame productie van voedsel en siergewassen door uit te gaan van gezonde weerbare planten in een weerbaar teeltsysteem, die minder afhankelijk zijn van chemische gewasbeschermingsmiddelen en nagenoeg geen emissie meer in 2030. 

Lees meer

Biostimulanten blijven beschikbaar voor Nederlandse boeren & tuinders!

Biostimulanten

De impact van de nationale implementatie van een EU-verordening over biostimulanten is beperkt. Het blijft vooralsnog mogelijk om biostimulanten die nog niet voldoen aan de Europese eisen in Nederland op de markt te brengen en te gebruiken. Dat meldt minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan sectorpartijen, die op initiatief van BO Akkerbouw en Artemis om duidelijkheid vroegen.

Lees meer