Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

Filter

Pilotproject 'Botrytis in de teelt van tulp'

tulpenveld 6

Artemis is in 2020 gestart met pilots om gezamenlijk met telers de potentie van de biocontrol- en biostimulantproducten te onderzoeken op hun eigen bedrijf. Er is ook gestart met de bloembollenpilot. Dit jaar wordt in de tulpenteelt binnen de bloembollenpilot gekeken naar de analyse van de huidige knelpunten (monitoringsfase). Daarna zullen we aan u als Artemis lid productinput vragen voor deze knelpunten (in 2022).

Lees meer voor leden

Ter nagedachtenis aan Bas Nijhof

rouwroos 1

 

Geachte leden van Artemis,

Heden ochtend bereikt ons het bericht dat de heer Bas Nijhof, Nijhof Biologische Gewasbescherming, plotseling is overleden. Dit onverwachte overlijden heeft ons zeer geschokt.

De heer Nijhof heeft Artemis altijd een warm hart toegedragen. Wij hebben hem leren kennen als een kritisch maar zeker als een betrokken persoon. Betrokken bij de ontwikkeling van de biologische gewasbescherming. Bij de transitie naar Artemis 2.0 heeft de heer Nijhof zijn visie op de biologische gewasbescherming, toegespitst op de aanpak d.m.v. biologische bestrijders en bestuivers, vaak gedeeld.  Wij zullen hem missen!

 

Wij wensen zijn familie eveneens als zijn collega’s sterkte toe om dit onverwachte verlies te verwerken.

Het bestuur van Artemis

Verkorte samenvatting uitvoeringsprogramma

Logo uitvoeringsprogramma Gewasbescherming

Het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming bestaat uit een groot aantal acties, elk gewijd aan een van de partners, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de uitvoering van die actie. Er zijn daarin meer dan 150 acties beschreven. Er is een (Engelstalige) samenvatting voor IBMA en haar leden samengesteld, waarin alleen acties beschreven worden, die verband houden met de registratie en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees meer voor leden

Uw mening: Is er behoefte dan wel interesse in uniforme etiketinstructies voor biostimulanten?

Uw mening telt 1

Het bestuur van de MMD overweegt om een opdracht uit te zetten bij het Nutriënten Management Instituut en instructies te laten opstellen voor het inrichten van etiketten van de productfunctiecategorieën uit de Europese Meststoffen Verordening. Voor de afbakening van de opdracht is vervolgens relevant voor welke meststoffen-groepen de instructies wel of niet opgesteld moeten worden.

Geef uw mening!
Is er volgens u behoefte aan handzame etiketinstructie voor biostimulanten (PFC 6a en 6b)? 

Lees meer voor leden

Uw producten in praktijkproeven akkerbouw?

Akkerbouw op zand

Een oproep aan leden van Artemis die interesse hebben om hun producten in proeven mee te nemen: rotaties van aardappel, suikerbiet, peen, ui, wintergerst, mais op zandgrond.

Wageningen UR voert twee grote systeemproeven uit, één in Lelystand (Boerderij voor de Toekomst voor klei/zavel) en in Vredepeel (Akkerbouw op Zand). De systeemproef in Lelystad wordt door de overheid gefinancierd vanaf 2018 – 2022 en is deelname van Artemis en haar leden tot nu toe beperkt. Na verwachting zal die i.h.k.v. het Uitvoeringsprogramma worden voortgezet en kan mogelijk ook de deelname van Artemis worden versterkt. Dan kan onderstaand verzoek wellicht straks doorgetrokken worden naar Lelystad.

Heeft uw bedrijf veelbelovende producten en wilt u mee doen?

Lees meer voor leden

PPS-project Green Deal leidt tot twee veelgelezen studies om toelating te vereenvoudigen

Green deal aanbesteden

Samen met onder andere IBMA en de WUR heeft Artemis in 2015 een aanvraag voor het PPS-project Green Deal ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Met het PPS-project ‘Kennisopbouw en integratie t.b.v. efficiënte ontwikkeling en toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen’ wilden de projectpartners de toelating van biologische middelen in de land- en tuinbouw vereenvoudigen. De PPS Green Deal sloot aan bij de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen 2015-2019. De goedgekeurde aanvraag heeft uiteindelijk geleid tot een tweetal wetenschappelijke studies om knelpunten in het toelatingstraject uit de weg te ruimen. Een jaar na publicatie blijken beide artikelen veelvuldig te zijn bekeken.

Lees meer voor leden

Rechter verklaart gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen onverbindend

Rechter hamer

Nefyto en Artemis blijven zorgvuldig en verantwoord gebruik adviseren.

Vandaag werd bekend dat het gerechtshof Den Haag in een uitspraak in hoger beroep, ingesteld door Nefyto en Artemis, een streep heeft gehaald door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Sinds oktober 2016 gold dit verbod voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, later voor alle professioneel gebruik buiten de landbouw, met uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn in de loop van de tijd verder beperkt.

Lees meer voor leden

Piet Boonekamp presenteert standpunt Artemis aan de minister

Piet Boonekamp speech2

Piet Boonekamp vertegenwoordigde alle Artemis leden tijdens de presentatie van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en gaf in een pitch aan minister Schouten (foto) het standpunt van Artemis, naar aanleiding van de achterbanraadpleging afgelopen zomer.
Lees hier het ervaringsbericht van Piet:

Lees meer voor leden

UITVOERINGSPROGRAMMA TOEKOMSTVISIE GEWASBESCHERMING 2030 NAAR DE TWEEDE KAMER VERSTUURD

UP2030

Maandag 28 september jl. heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 met een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ wordt onder andere ingezet op meer onderzoek en pilotprojecten om te komen tot een land- en tuinbouwpraktijk die zo min mogelijk behoefte heeft aan chemische (hoog risico) gewasbeschermingsmiddelen en daarmee beter in balans met natuur en milieu. 

Lees meer voor leden

Artemis zoekt een nieuwe directeur. Iets voor u?

board

Met het naderende afscheid van de huidige directeur Piet Boonekamp in het vooruitzicht zoekt Artemis per direct een opvolger. Die nieuwe Artemis directeur kan verder bouwen aan onze ambities om al in 2030 de stap te zetten naar weerbare gewassen en teeltsystemen.

Lees meer