Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

  bekijk alle verstuurde nieuwsbrieven                inschrijven voor de nieuwsbrief                   archief 

Filter

‘Met de huidige biostimulanten en biologische middelen is niet in enkele jaren een weerbaar teeltsysteem op te bouwen’

download 3

Duurzamer telen vergt gestage leerweg. Door te experimenteren en te leren is stapsgewijs te werken aan een weerbaar teeltsysteem. Meer kennis over biologische buffering is van belang, naast het verder werken aan een ICM-systeemaanpak om te voorkomen dat duurzamer telen leidt tot vraagstukken en risico’s die een gangbaar akkerbouwbedrijf te boven gaan. Dit zijn eerste bevindingen uit ruim twee jaar praktijkpilot ‘Systeemaanpak met Biologische buffering’, dat Artemis en BO Akkerbouw samen met WUR Open teelten uitvoeren.

Lees meer

Geen aanpassing gebruiksvoorschriften voor strokenteelt

markus winkler HeqXGxnsnX4 unsplash

Het Ctgb heeft, na grondige studie en terugkoppeling met stakeholders, waaronder Artemis, besloten dat gewasbeschermingsmiddelen die veilig zijn voor de gangbare teelt, bij goed landbouwkundig gebruik, ook veilig zijn voor de strokenteelt. In een strokenteelt liggen verschillende gewassen naast elkaar. Gewasspecifieke gebruiksvoorschriften gelden vanzelfsprekend in alle stroken waarop dat gewas geteeld wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de boer of tuinder om voor zijn specifieke situatie na te gaan of er maatregelen nodig zijn om emissie naar de gewassen in aangrenzende stroken tegen te gaan.

Lees meer

'Biostimulanten' - Diverse Europese consultaties (eerste deadline = 20 juli 2022)

IMG 6370

Hierbij willen wij u attenderen op een drietal mogelijkheden om uw reactie te geven aangaande Europese wetgeving en de nieuwe meststoffen verordening(EU) 2019/1009 waaronder ook de biostimulanten vallen. Ook is er een vooraankondiging aangaande de EU Soil Health Law.

 LAAT UW STEM HOREN!

Lees meer voor leden

Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biocontrol gepubliceerd

Coccinella magnifica01 2

Op 22 juni heeft de Europese Commissie de verordening over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gepresenteerd. Al eerder zijn in de Green Deal ‘Farm to Fork’ ambitieuze doelstellingen opgenomen over reductie van gewasbeschermingsmiddelen met 50%. Dit zal op lidstaat niveau verder concreet ingevuld gaan worden. Binnen Nederland wordt via het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waarin Artemis participeert, reeds gewerkt aan de transitie naar weerbare teelten.

Lees meer voor leden

Geluiden uit de Tweede Kamer

Tweede kamer

Onlangs is het Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen gehouden in de Tweede Kamer. Deze wordt gevoerd door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder voorzitterschap van Jaco Geurts en vertegenwoordigers van LNV waaronder minister Staghouwer. Tien politieke partijen waren aanwezig bij dit debat. Voorafgaand aan het debat is er een position paper opgesteld door Artemis en gedeeld met een aantal Tweede Kamerleden.

Lees meer voor leden

Weerbaar Plantgezond

markus spiske Cl r89XfJGE unsplash

Al vele jaren werkt universiteit Utrecht (UU) aan het ontrafelen van het immuunsysteem van planten. In deze tijd van transitie naar een weerbare land- en tuinbouw zeer actueel en van groot belang. Corné Pieterse, hoogleraar Plant-Microbe Interacties aan de Universiteit van Utrecht is een van de winnaars van de Spinozaprijs voor zijn baanbrekende en maatschappelijk relevante onderzoek naar het mechanismen van gewassen om zich te beschermen tegen ziekten en plagen. Vorig jaar heeft hij ook een zeer inspirerende inleiding gehouden op de kennisdag van Artemis.

Lees meer

'Praten is belangrijk, maar nu moeten we het gaan doen'

Helma in krant

Als het gaat om de groei van gewassen zien we al enige tijd dat de focus verschuift van 'gewasbescherming' naar 'de gezondheid van de plant en bodem'. Helma Verberkt, directeur Artemis, gaat graag met boeren en tuinders aan de slag om deze transitie, ondersteunt met biocontrol, mede vorm te geven. 
Lees het volledige interview in de juni-editie van Greenity. 

Lees meer voor leden

Tweede EC consultatie Nutriënten Actieplan (stikstof en fosfor)

erik karits gd hLSi4KK0 unsplash

Hierbij informeren wij u over de openstelling van de 2e online publieksconsultatie van de Europese Commissie over het Nutrienten Actieplan (stikstof en fosfor). Deze is opengesteld op 31 mei jl.  en lopende t/m 26 augustus a.s. 

Lees meer voor leden

‘Als sector gaan we zeker onze doelstellingen bereiken’

Jan Krouwer 560 x 370

Veertien jaar lang maakte hij deel uit van het Artemis-bestuur, in de functie van penningmeester. Na die tijd was Jan Krouwer nog jarenlang een gewaardeerd gezicht in de themagroep Kennis en Bewustwording.

Lees meer

Inventarisatie pilot systeemaanpak Sierteelt

regina mansor 1sIb3R BEjk unsplash

De pilot systeemaanpak met biologische buffering is ook van start in de sierteelt. Daarom vragen we jullie om perspectiefvolle mogelijkheden aan te dragen voor de knelpunten meeldauw en botrytis in de gerberateelt. 

Lees meer voor leden