Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

  bekijk alle verstuurde nieuwsbrieven                inschrijven voor de nieuwsbrief                   archief 

Filter

Position Paper EBIC over dierlijke bijproducten in Biostimulanten

Europese Commissie

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de openstelling van de consultatie van de Europese Commissie over de lijst van dierlijke bijproducten die zonder verdere officiële controles mogen worden gebruikt en de Survey door EBIC. De EU-regels hebben betrekking op alle soorten meststoffen (minerale, organische enz.) waaronder ook de biostimulanten vallen.

Lees meer voor leden

Succesvolle bijeenkomst ABIM: Biocontrol levert cruciale oplossingen

2022 10 27 ABIM Basel

Meer dan 1550 vertegenwoordigers van de biocontrol-industrie kwamen bijeen in Basel op de ’Annual Biocontrol Industry Meeting’ (ABIM), de belangrijkste wereldwijde bijeenkomst van de biocontrol-industrie. Naast interessante workshop en lezingen was er een tentoonstelling met meer dan 100 internationale exposanten uit de Biocontrol-industrie die hun innovatieve producten en oplossingen presenteerden.

Lees meer

Motie van BBB voor stimulerings-programma’s Geïntegreerde Gewasbescherming aangenomen

Binnenhof1

Tijdens het onlangs gehouden Tweede Kamer debat over de concept verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ ofwel Sustainable Use of pesticide Regulation (SUR) is een aangehouden motie alsnog in stemming gebracht.

Lees meer

"Dringende oproep voor alternatieven en snelle biocontrol-toelating om doelstellingen 2030 te halen"

EP Seminar 2022 speakers

"Hoe kunnen beleidsmakers de, op natuur gebaseerde, biologische gewasbeschermingsmiddelen op de voorgrond plaatsen om de uitdaging van de voedselzekerheid aan te pakken in plaats van een toevlucht te nemen tot middelen uit het verleden waarvan is bewezen dat ze schadelijk zijn voor de biodiversiteit en niet duurzaam zijn." Deze vraag stelde een seminar centraal, dat georganiseerd was door EP-lid Martin Hlaváček, IBMA en de Microbial Plant Protection Products Task Force met het Europees Parlement. 

Lees meer

"In 2025 zijn 30% gewasbeschermingsmiddelen groen’"

Micro Organismen Symboolfoto

De brancheorganisaties Artemis en CropLife NL verwachten, dat in 2025 rond 30% van de gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw ‘groen’ zijn. Dat blijkt uit de berekeningen van de Graadmeter Groene Gewasbescherming. Als diverse stimuleringsmaatregelen worden ingezet, kan het percentage zelfs aanzienlijk hoger uitvallen, zo denken de organisaties.

Lees meer

Webinar: Plantenvoeding en voedselzekerheid

Biostimulanten

'Hoe biostimulanten het gebruik van meststoffen optimaliseren en de productiviteit verhogen'

Recente gebeurtenissen hebben de kwestie van voedselzekerheid over de hele wereld weer scherp in beeld gebracht. In dit webinar worden de voordelen van het gebruik van biostimulanten, in uitdagende tijden om onze voedselvoorziening in Europa en daarbuiten veilig te stellen, uitgelegd.

Lees meer

Tweede Kamer stuurt aan op verlagen milieu-impact en meer groene alternatieven binnen nieuwe EU-verordening Duurzaam gebruik Gewasbescherming

Binnenhof5 1

Er ligt een voorstel vanuit de Europese Commissie om een aantal doelen genoemd in de Farm to Fork (F2F) strategy te verwerken in nieuwe wetgeving. Hiervoor ligt het plan om de Sustainable Use of pesticide Direction (SUD) om te zetten naar een Regulation (EU) 2021/2115 of te wel de SUR. Vanuit de Nederlandse overheid is over de SUR een Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen ofwel afgekort BNC-fiche opgesteld.

Lees meer voor leden

Geef uw mening: Lijst van dierlijke bijproducten in meststoffen en biostimulanten

Europese Commissie

De consultatie van de Europese Commissie over de lijst van dierlijke bijproducten die zonder verdere officiële controles mogen worden gebruikt is sinds  26 sept jl. opengestelden loopt nog tot 24 oktober 2022.

Lees meer voor leden

Workshop samenstellen microbiële werkzame stof- en productdossier met nieuwe wetgeving

Biostimulanten

Het Ctgb organiseert 29 november en 1 december een eendaagse workshops over het nieuwe toetsingskader voor aanvragen van een werkzame stof (of product) gebaseerd op een micro-organisme. De impact van de 4 nieuwe uitvoeringsverordeningen in dit kader zal worden besproken. In de workshop staan we stil bij de verschillende aspecten van het aanvraagdossier.

Lees meer

AQUA AID sluit zich aan bij Artemis

AUQA AID 2

Artemis verwelkomt een nieuw lid AQUA AID EUROPE. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in vochtbeheersing en bodembalans met behulp van diverse organische toevoegingen aan de bodem en zet zich hiermee in voor een duurzame toekomst.

Lees meer