Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

  bekijk alle verstuurde nieuwsbrieven                inschrijven voor de nieuwsbrief                   archief 

Filter

Aanvragen kleine toepassing van laag-risicomiddelen makkelijker bij Ctgb

markus winkler HeqXGxnsnX4 unsplash

Mede op verzoek van Artemis is gekeken naar een versnelling op toelating van laag-risico-middelen bij het Ctgb. Er is hiervoor een speciaal traject voor het uitbreiden van toegelaten laag-risicomiddelen met kleine toepassingen opgesteld door het Ctgb. Dit komt ook tegemoet aan de motie De Groot en Boswijk die mede ingezet is vanuit Artemis.

Lees meer

Terugblik webinar over AgroRecover, E-label, Agrocloser en meer

webinar3 1

Op donderdag 19 mei jl. vond het eerste webinar plaats, waarbij in samenwerking tussen Artemis, Nefyto en Agrodis haar leden en achterban heeft geïnformeerd over de huidige stand van zaken van Agro Closer, E-stewardship, Agro E-label en Agro Recover? 

Lees meer voor leden

Ook Tradecorp lid van Artemis

joost

Met de aanmelding van Tradecorp heeft Artemis er opnieuw een onderdeel van de wereldwijde Rovensa Group bij. Al eerder kon OroAgri worden bijgeschreven op de ledenlijst.

Lees meer

OPROEP: Groene middelen die de uienvlieg bestrijden?

uitenvlieg

Zijn er groene middelen, die potentie hebben om de uienvlieg (op zandgrond) kunnen bestrijden? Geef ze op, om deze in het PPS 'Groen op Zaad' mee te nemen.

  DOE MEE!

Lees meer voor leden

Gewasbescherming krijgt aandacht in het politieke debat

shutterstock Koolveld

De afgelopen periode is de Tweede Kamer een aantal keer in debat gegaan met minister Staghouwer van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Lees meer

Webinar: 'EU Fertilising Products with industry – How to CE mark your products' (23 mei 2022)

wetgeving europa

Op16 juli van dit jaar treedt de Europese Meststoffenverordening in werking. De Europese Commissie organiseert op maandag 23 mei via Webex een digitale sessie over deze nieuwe regelgeving voor de industrie. 

Lees meer

Snelle aanpassing nationale Meststoffenwet vereist voor toepassing Biostimulanten in Nederland

wetgebing hamer

In de Nederlandse mestwetgeving is de categorie ‘Biostimulanten’ nog niet opgenomen. Deze moet wel aan gaan sluiten bij de nieuwe EU-mestwetgeving ‘Fertilising Products Regulation’ (FPR) 2019/1009 die op 16 juli a.s. actief wordt en waarin Biostimulanten wel zijn opgenomen.

Lees meer voor leden

Doe mee: Artemis innoveert door participatie in onderzoek

download 2

 DOE MEE!

Artemis en haar leden werken continu aan verdere vernieuwing van het pakket aan biologische oplossingen om bij te dragen aan weerbare teeltsystemen. Enerzijds binnen de eigen R&D-afdelingen van de leden, anderzijds door te participeren in publiek-private-onderzoekprojecten (PPS) met kennispartijen zoals WUR en Vertify. Tot 15 mei zijn er weer kansen om ideeën voor nieuwe PPS-projecten in te dienen.

Lees meer

Uitnodiging voor een digitale bijeenkomst over AgroRecover, E-label, Agrocloser en meer

webinar

Benieuwd naar de huidige stand van zaken van Agro Closer, E-stewardship, Agro E-label en Agro Recover? Of zeggen u deze namen (nog) niets? Neem dan deel aan dit informatieve webinar over de laatste stand van deze projecten.

Lees meer

Artemis partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deze week is tijdens de Partnerdag van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel het partnercertificaat uitgereikt aan Artemis. Het thema van deze dag was ‘Samen meer doen voor biodiversiteit’. Iets waar Artemis en haar leden ook voor staan. 

Lees meer