Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

  bekijk alle verstuurde nieuwsbrieven                inschrijven voor de nieuwsbrief                   archief 

Filter

Workshop Ctgb vernieuwd toetsingskader werkzame stoffen op basis van micro-organismen

plant hand soil 3

Dit najaar worden naar verwachting de herziene wetsteksten van toepassing voor de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten. Het Ctgb organiseert daarom op 29 november en 1 december eendaagse workshops over het opstellen van een stofdossier op basis van deze herziene wetsteksten. Tijdens deze workshops deelt het GreenTEAM van het Ctgb zijn inzichten met de deelnemers en is er volop de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid

meeting tabel

Binnenkort wordt weer de netwerkbijeenkomst Plantgezondheid gehouden door BO Akkerbouw, Regiebureau POP en Topsector Agri & Food. Thema van de bijeenkomst is ‘Geïntegreerde gewasbescherming in de versnelling’.

Lees meer voor leden

Open dag 'Verdere verduurzaming met precisielandbouw'

Bloembollen

Op 23 september aanstaande organiseert NLG Holland samen met Stichting Fieldlab voor de hele agrarisch sector een open dag met als thema: ‘Verdere verduurzaming met precisielandbouw’. Er wordt hiermee aandacht besteed hoe het bodemleven en bemesting op natuurlijke en efficiënte wijze kan worden geoptimaliseerd. Verder wordt op deze dag een inkijk geboden over mogelijkheden om het toenemende energievraagstuk het hoofd te bieden.

Lees meer

Nieuwe werkgroep binnen Artemis voor versterking belangenbehartiging UP 2030

Meeting

Om de belangenbehartiging van Artemis binnen het UP 2030 te versterken en op elkaar af te stemmen is er binnen Artemis een aparte werkgroep opgericht. Iedereen, die namens Artemis deelneemt aan één van de activiteiten van het UP 2030 is vertegenwoordigd in deze nieuwe werkgroep. De werkgroep fungeert óók als klankbordgroep om vragen en obstakels met elkaar te bespreken.

Lees meer voor leden

Nieuwsupdate van het project 'Groen Op Zaad'

Groen op Zand project team

Lees de meest recente update omtrent het project 'Groen op Zaad' in de nieuwsbrief van augustus. 

Lees meer voor leden

Symposium: De toekomst van duurzaam telen, geïnspireerd door de natuur

Areres seminar uotnodiging

Op 2 september organiseert Aeres Hogeschool op het Floriade terrein in Almere een symposium vanuit het NWA project Plant Natural Defense. Tijdens dit symposium staat de vraag centraal; ‘Hoe kan je planten beschermen tegen plagen zonder synthetische bestrijdingsmiddelen?’. Met verschillende inspirerende presentaties en aansluitend een discussie wordt hierop ingegaan en wordt gekeken wat de kansen voor de toekomst zijn. 

Lees meer

Artemis verwelkomt met Poortershaven een nieuw lid

Pootershaven 2021 PNG

Artemis mag een nieuw lid verwelkomen! Met Poortershaven sluit zich een bedrijf met een lange geschiedenis van bijna 50 jaar aan bij de belangenvereniging. Dit bedrijf richt zich op speciale mineralen van natuurlijke oorsprong voor de agrarische sector. Naast het leveren van diervoedermineralen is Poortershaven gespecialiseerd in de levering van bodemverbeterende mineralen en biostimulanten.

Lees meer

Geef uw reactie: Consultatie 'SUR' ter vervanging van de richtlijn 'SUD'

EU2

In het verlengde van de Farm-to-Fork strategie, met als ambitieuze doelstelling reductie met 50% van chemische gewasbeschermingsmiddelen in 2030, heeft de Europese Commissie op 22 juni het voorstel van de nieuwe verordening Sustainable Use of plant protection products Regulation (EU) 2021/2115 (SUR) gepubliceerd. U kunt nog tot 19 september reageren op dit wetsvoorstel!

Lees meer voor leden

Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

bestrating onkruid

De afgelopen periode zijn er diverse ontwikkelingen omtrent toepassing gewasbescherming buiten de landbouw. Er is een voorstel tot wetswijziging in de maak. In juni heeft hieromtrent een debat in de Tweede Kamer plaatsgevonden.

Lees meer voor leden

Nieuw lid bij Artemis: SB Soli Plant

SB Soliplant breedbeeld2

Artemis is gestaag aan het groeien als belangenbehartiger van biologische bestrijders, bestuivers, middelen van natuurlijke oorsprong en biostimulanten. Met SB Soli Plant verwelkomen wij weer een nieuw lid. SB Soli Plant is een onafhankelijk importeur en distributeur van groene inputs voor de land- en tuinbouw sector. 

Lees meer