Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

Filter

Akkerbouwpilots gaan eerste jaar van uitvoering in

potatoes 3690562 1920

Pilots op twee teeltbedrijven moeten de kennis en bewustwording vergroten rondom groene middelen, met het oog op het toenemende verlies van reguliere gewasbeschermingsmiddelen. Vorig jaar is een eerste begin gemaakt met twee pilots die een aantal jaren gaan lopen. Beide bedrijven zijn gevestigd in de provincie Flevoland. Met de betrokken telers is een inventarisatie gemaakt van de optimalisatiepunten en problemen waar zij in hun teelten (aardappel en ui) en grondsoorten (zand en klei) mee te maken hebben. Dit teeltseizoen is het eerste waarin concrete (deel)oplossingen van Artemis-leden in de praktijk worden beproefd. Een overzicht van de stand van zaken.

Lees meer voor leden

Artemis verwelkomt nieuwe leden

samen2

De afgelopen maanden mocht Artemis een 6-tal nieuwe leden verwelkomen: Jadis AgriCrehumus BVPlantoSys Nederland BV, CZAV, Woodchem-DeBroersAndermatt Nederland

 

Lees meer voor leden

PPS-project Green Deal leidt tot twee veelgelezen studies om toelating te vereenvoudigen

Green deal aanbesteden

Samen met onder andere IBMA en de WUR heeft Artemis in 2015 een aanvraag voor het PPS-project Green Deal ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Met het PPS-project ‘Kennisopbouw en integratie t.b.v. efficiënte ontwikkeling en toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen’ wilden de projectpartners de toelating van biologische middelen in de land- en tuinbouw vereenvoudigen. De PPS Green Deal sloot aan bij de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen 2015-2019. De goedgekeurde aanvraag heeft uiteindelijk geleid tot een tweetal wetenschappelijke studies om knelpunten in het toelatingstraject uit de weg te ruimen. Een jaar na publicatie blijken beide artikelen veelvuldig te zijn bekeken.

Lees meer voor leden

Nieuwe voorzitter werkgroep biologische bestrijders en bestuivers

Johannette Klapwijk 1

In de laatste bijeenkomst van de themagroep Wet- & Regelgeving is Johannette Klapwijk (Koppert) als nieuwe voorzitter benoemd van de werkgroep biologische bestrijders en bestuivers.

Lees meer voor leden

Gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen door de rechter vernietigd

Rechter hamer

Vandaag werd bekend dat het gerechtshof Den Haag in een uitspraak in hoger beroep, ingesteld door Nefyto en Artemis, een streep heeft gehaald door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Sinds oktober 2016 gold dit verbod voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, later voor alle professioneel gebruik buiten de landbouw, met uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn in de loop van de tijd verder beperkt.
Nefyto en Artemis blijven zorgvuldig en verantwoord gebruik adviseren.

Lees meer voor leden

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie GB2030 naar de 2e kamer verstuurd

UP2030

Tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie en natuur- en milieubescherming slaan samen de handen ineen met overheid en toezichthouders om te werken aan een trendbreuk in gewasbescherming.
Benieuwd naar de reactie van Artemis?

Lees meer

Werven van nieuwe leden voor Artemis

IMG 00111

Artemis is een vereniging, die leeft met, door en van haar leden. Om een sterke invloed te kunnen uitoefenen op overheid en andere instanties, is het belang groot, om zo veel mogelijk samen te werken.

Heeft u ideeën, voor welke bedrijven het interessant zou zijn om zich ook aan te sluiten bij Artemis? U kunt hiervoor de factsheet gebruiken, om de voordelen en activiteiten van Artemis in korte vorm te presenteren. Of meldt mogelijke potentiële leden ook bij het secretariaat. 

Doet Nederland nog mee in Biocontrol?!

IBMA oproep successen

Meer acceptatie van Biocontrol heeft ook te maken met meer bekendheid creëren. Succesvolle cases kunnen de weg plaveien voor een bredere inzet van middelen met een natuurlijke oorsprong. Die voorbeelden zijn er legio, zoals op de website van IBMA te zien is. Helaas komen die bijna allemaal uit andere landen...

Lees meer

CEN maakt begin met formulering normen voor biostimulanten voor verordening 2019/1009

young plant hand

De Europese Commissie heeft het Europese normalisatie-instituut CEN opdracht gegeven normen te formuleren waaraan biostimulanten moeten voldoen. Dat is een uitwerking van de nieuwe wetgeving op dit gebied, die in 2022 effectief moet worden. 

Lees meer voor leden

Artemis verwelkomt nieuwe leden

samen2

De afgelopen maanden mocht Artemis een 6-tal nieuwe leden verwelkomen: 

Jadis Additiva Agri BVCrehumus BVPlantoSys Nederland BV, CZAV, Woodchem-DeBroersAndermatt Nederland

Lees meer